Monter en køletørrer og opnå markante forbedringer i dit trykluftsystem

Ugens fokus:
Fugtig luft slider på trykluftsystemer og giver optimale muligheder for dannelse af korrosion og vækst af mikroorganismer. Det kan selvsagt føre til mange uønskede problemer såsom forkortet levetid på maskiner eller at trykluftværktøjer ikke fungerer optimalt. Ved køletørring af trykluft øger man både driftsikkerheden og effektiviteten af hele trykluftsystemet.

Drypoint tørrer opererer med et meget lavt energiforbrug og et lavt tryktab selv ved varierende belastninger. Optimal tørring ned til 3°C opnås vha. en effektiv kombination af varmevekslere og serie RA køletørrer fås f.eks. med indbygget kondensatdræn.

Ring til os i dag på  46 56 43 43, hvis du vil vide mere om hvordan du kan forbedre kvaliteten i dit trykluftsystem.