Ren luft i dansk metalindustri

De optimale løsninger til luftrensning findes! Hvorfor må vi så ikke recirkulere i Danmark?

I industrien er udsugning en nødvendighed set i både et miljømæssigt, arbejdsmiljømæssigt og økonomisk perspektiv. Men gør vi det optimalt i Danmark?

Debatten om ren luft i den danske industri har foregået i rigtig mange år. Da ren luft både omhandler arbejdsmiljøet inde i hallerne og miljøet udenfor er flere interessenter og myndigheder involveret – bl.a. kommunerne, Arbejdstilsynet, Miljøministeriet, Erhvervsministeriet foruden virksomhederne i dansk industri, der følger udsugnings- og filterteknologierne på nærmeste hånd.

Kjeld Bagger, direktør fra AVS Danmark har deltaget i debatten i en årrække. Han kender problematikkerne vedrørende ren luft i industrien og han kender også de muligheder og fordele, der ligger i at benytte de nyeste teknologier. De udsugningsløsninger og -teknologier, der findes i dag, har for længst overhalet den ældre danske lovgivning på området, hvor vi fortsat har forbud mod recirkulation.

”Mange af os kan blive lidt trætte, når vi tænker EU bureaukrati og uforståelige regler om f.eks. agurkers længde og bananers krumning. Men EU laver også fælles regler, der rent faktisk gavner og fremmer både arbejdsmiljø, miljø og virksomheders konkurrenceevner – heriblandt lovgivningen om recirkulation. Hvor vi i Danmark har forbud mod recirkulation, er det i Europa lovligt at genanvende den filtrerede luft. Det vil sige, at man i de andre EU lande må benytte filterteknologier, der er billigere og sikrer miljø og medarbejdere langt bedre, uden at føre opvarmet luft ud af rummet”, udtaler Kjeld Bagger.

Men nu er der måske håb for, at det danske forbud bliver nedlagt. Kjeld Bagger har nemlig haft møde med Dansk Miljøteknologi, Erhvervsminister Rasmus Jarlov og flere møder med Arbejdstilsynet, der også har været med på studietur til Sverige. Her må man nemlig recirkulere – og alle målinger viser at ved at benytte de moderne teknologier, så er luften renere i hallerne efter filtrering end den er udenfor.

Men hvad er recirkulation?
Recirkulering betyder tilbageførelse af udsuget luft fra et filteranlæg til det pågældende arbejdslokale eller til andre lokaler på virksomheden. Men da recirkulation er forbudt i Danmark, må den luft, der suges ud ved procesventilation  altså ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. I stedet skal den føres ud til det fri.

På grund af det danske forbud mod recirkulation, er den danske industri altså tvunget til at føre en masse unødvendige rør fra maskinerne, under loftet og ud i det fri. Dette medfører en estimeret merudgift på kr. 20.000 per CNC maskine.

Dette betyder at dansk industri har en væsentligt dyrere installation end andre lande

  • Der skal føres rør fra alle maskiner, der fører luften ud – og den SKAL være ren
  • Øget vedligeholdelse
  • Vi genanvender ikke varmen

Derudover medfører det

  • Der kan opstå brand i rørene inde i fabrikken pga olie i rørene
  • Dårligt arbejdsmiljø pga lugtgener og oliepartikler i luften

I andre EU lande benyttes de moderne filterløsninger, der giver dem konkurrencemæssige fordele

  • De moderne filterløsninger er enkle at installere og billige at vedligeholde
  • At genanvende den filtrerede luft giver store energibesparelser og mindre CO2
  • De moderne filterløsninger gør luften renere i industrihallerne end den er udenfor

Når luften fra maskinerne skal føres helt ud af hallerne kommer Miljøministeriet på banen
Udledningen af industriluft i atmosfæren har for nyligt fået Miljøministeriet til at skærpe kravene og de har opdateret Maskinværksteds-bekendtgørelsen.

Grænseværdierne for udledning af olietåge er fra 2018 således

  • 5 mg/m3 for vegetabilsk olietåge
  • 1 mg/m3 for mineralsk olietåge

Politi-filter…
De moderne filtre med HEPA 13 filterteknologi garanterer en udskilningsgrad på mere end 99,9%
ved en partikelstørrelse på 0,3µm. De overstiger altså lovkravene – og vi sikrer den rene luft…

Spånligaen
AVS Danmark deltager på Spånligaen, hvor Kjeld Bagger vil holde et indlæg om status på recirkulation i Danmark. Så kig forbi Spånligaen, hør med og bliv opdateret…

Spånligaen er en husmesse arrangeret af DAMRC, der er en sammenslutning af firmaer, der dækker den spåntagende industri – hele vejen rundt. Vores fælles mål er at udvikle den spåntagende teknologi.

Tid:
13. – 14. marts 2019 kl. 9.00 – 15.00

Sted:
DAMRC Teknologicenter
Sandagervej 10
7400 Herning

Spånligaen er åben for alle og det er gratis at deltage.
Du kan se mere om Spånligaen og tilmelde dig her