Hvad måler overvågningssystemet A•smart?

Partikelstof er betegnelsen for en blanding af faste partikler og flydende dråber fundet i luften. Denne blanding består ofte af støv, snavs, sod og røg. Størrelsen af partiklerne måles i mikrometer. Ved indånding kan partikler mindre end ti mikrometer i diameter (PM10) nå lungerne og forårsage lungesygdomme. De mulige sundhedsskadelige risici ved at indånde disse partikler er uregelmæssig vejrtrækning, forskellige former for luftvejsproblemer og nedsat lungefunktion.

Flygtige organiske stoffer er gasser fra visse faste stoffer eller væsker. Disse gasser kan frigives til luften, mens du bruger dem og kan endda til en vis grad lække ud i luften, når de opbevares. Almindelige kilder til VOC omfatter maling og opløsningsmidler, træbeskyttelsesmidler, rengørings- og desinfektionsmidler samt lagrede brændstoffer og bilprodukter. VOC'er kan føre til hovedpine, kvalme, dårlig koordination og skader på centralnervesystemet.

CO₂ er en farveløs, lugtfri gas. Det opstår normalt gennem to forskellige processer; metaboliske processer fra dyr og mennesker samt forbrændingsprocesser af fossile brændstoffer. Høje niveauer af CO₂ er forbundet med lav produktivitet og højt sygefravær. For eksempel kan du blive svimmel, hvis du arbejder i et rum, hvor CO₂-niveauerne er for høje. Niveauer på over 5 procent kuldioxid i den indåndede luft kan føre til bevidstløshed.

Relativ luftfugtighed er et mål for vanddamp i luften. For høj eller lav luftfugtighed har konsekvenser i arbejdsmiljøet, både for mennesker og elektronik. For eksempel kan lav luftfugtighed betyde, at materialer tørrer ud, og at elektroniske komponenter får problemer med statisk elektricitet. Et for tørt arbejdsmiljø kan irritere øjne, slimhinder og hud. Hvis luften derimod er for fugtig, kan der dannes kondens, hvilket igen øger risikoen for overslag i komponenter. Fugt, der ikke fjernes, kan også føre til skimmelsvamp, der er usundt at indånde.

Overdreven varme på en arbejdsplads påvirker arbejdsevnen negativt. Til de fleste typer arbejde er en temperatur mellem 16°C og 24°C ideel. Tungt arbejde kan dog betyde, at 13 grader opfattes som en behagelig temperatur. For høj kropstemperatur kan føre til træthed og muskelkramper. Det belaster også hjertet og lungerne, og den træthed, der kan opstå, kan resultere i en højere risiko for ulykker. På samme måde kan kølige temperaturer få os til at bruge vores energi for hurtigt, blive kolde og derfor gøre os ude af stand til at arbejde sikkert.

Vil du høre mere?

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt? Uanset dit valg, taler vi gerne om ren luft med dig. Udfyld nedenstående.

Henrik Thomassen