Grundet Absolent filtre kan man trække vejret trygt på Ekets Mekaniska

Af Ebbe Sønderriis, Dansk Miljøteknologi

I Sveriges industri må man gerne bruge luften igen, når den er renset i et filter. Det sparer energi, og tit er luften mere ren end udenfor.

CNC-styrede drejebænke og andre værktøjsmaskiner står tæt overalt. Ved siden af dem er der kasser med masser af metalemner i forskellige størrelser og faconer. Luften er ren og klar. Her lugter ikke af noget særligt.

Vi befinder os på metalforarbejdningsfabrikken Ekets Mekaniska i Skåne, 43 kilometer nordøst for Hälsingborg. Her bliver der drejet og fræset og skåret og boret og filet og jævnet og slebet og poleret. Det foregår på mere end hundrede lukkede, computerstyrede maskiner. Der bliver lavet komponenter til Saabs fly og Hasselblads kameraer, hydraulik, våben, kuglelejer, kirurgiske instrumenter, pumper, ventiler og mange, mange andre industriprodukter.

Virksomheden er blandt de ti største af sin art i Sverige. ’Skärande bearbetning i värdsklass’, det er Ekets motto. Der stilles krav om præcision på helt op til en tusindedel millimeter.

Rent som i en anden verden

Lars-Erik Nilsson, IT-chef og betroet medarbejder gennem 27 år, viser rundt.
”Jeg er kommet her siden 70’erne,” siger han. ”Dengang var der støv og røg og en tåge af olie i luften, olien flød på gulvet og maskinerne blev vasket med mineralsk terpentin, der stod i åbne spande. I dag er det som at komme ind i en helt anden verden.”

Vi drejer om et hjørne og kommer ind i den nye hal. ”Hallen kostede 3 millioner,” siger Lars-Erik Nilsson. Så gør han en lille kunstpause og peger til højre: ”Og den der maskine koster 7 millioner.” Det er så også den dyreste. Men der er rigtig mange maskiner i hallen.

Vi ville have det bedste

Hallen blev bygget i 2011. ”Vi besluttede, at vi ville have et anlæg Absolent til udsugning og filtrering af luften,”, siger Lars-Erik Nilsson. ”Vi ville ikke have det billigste, vi ville have det bedste. Og Absolent har et godt ry.”

Nicklas Jonsson, der er salgsingeniør hos Absolent, er kommet fra Lidköping for at være med på rundvisningen. Han svarer beskedent: ”Jo da, vi har jo en lang erfaring. Vi anstrenger os for at have grej, der både virker godt og virker længe.”

Balancen er vigtig

På hver maskine er der et rør til udsugning. De fører op til større rør, der fører luften hen til Absolents filtre. Inden i maskinerne kører værktøjet og emnerne rundt og rundt. Gennem små ruder kan man lige skimte dem, men heller ikke mere. For skæreolie, emulsion og kølevæske sprøjter rundt derinde. Og det er just problemet. ”Vi skal suge så meget, at der hele tiden er et lille undertryk, så luften kommer op gennem røret og ikke ud i lokalet. Men vi skal suge så lidt, at vi ikke får for meget væske med op i rørene,” forklarer Nicklas Jonsson.

I maskinerne kan der nogle gange dannes røg, men det meste af forureningen har form af en tåge af små, svævende olie- og vanddråber som indeholder partikler.

Renere luft får man ikke

Oppe i de to filteranlæg kommer luften ind for neden. Øverst i hvert anlæg sidder et HEPA-filter. Forkortelsen står for højeffektiv tilbageholdelse af partikler. Filteret her kan fange og tilbageholde mere end 99,95% af partiklerne. Det defineres vel at mærke som ’Most penetrating particle size’, dvs. de partikler der har den største evne til at trænge igennem. De er meget små, typisk 0,15 – 0,25 mikrometer, dvs. på størrelse med virus.

”Du får ikke meget renere luft end den, der kommer igennem sådan et filter,” siger Nicklas Jonsson.

Avancerede dråbefangere

Problemet er bare, at HEPA-filteret ville blive tilstoppet og ødelagt på kort tid, hvis det var alene. Kunsten er at få fjernet det meste af de små dråber og partiklerne før luften når op til HEPA-filteret.

Derfor sidder der to filter-kassetter under HEPA-filteret. Når luften stiger opad skal de fange dråberne så de samler sig og bliver så store, at væsken drypper ned og kan samles i en stor tank, der enten sendes til genbrug eller destruktion.
”Filterkassetterne er hjertet i vores teknologi,” siger Nicklas Jonsson. De er lavet af forskellige glasfibermaterialer. Det handler om at finde det rigtige materiale med den rigtige overflade for at opnå den bedste ’catch and release’-virkning. Og så handler det om at styre strømmen af luft, så den hverken er for hurtig eller for langsom. Der sidder trykmålere ved hver filterkassette.

Enkel betjening

Nicklas Jonsson viser den lille monitor. Man kan aflæse trykket ved hvert filter på et display. Lamper lyser grønt når filteret virker som det skal, gult når det er på tide at bestille et nyt og rødt når filteret skal skiftes. ”Ethvert filter bliver jo mættet på et tidspunkt, især hvis der kommer meget tørt materiale.

Men vi garanterer normalt, at vores filtre kan holde i et år. Her på Ekets har de virket godt i fem år nu,” siger Nicklas Jonsson. ”Før vi installerer et anlæg, måler vi hvad der kommer fra hver maskine. Nogle af maskinerne danner kun olietåge. Andre danner også røg. Fra en af de nye maskiner kom der 150 mg partikler pr. kubikmeter. Vi skal vide så meget som muligt om maskinerne og processerne for at vælge det rigtige anlæg med de rette filtre, så vi får en god økonomi i det hele.”

Langt under grænseværdien

Grænseværdien for partikler i luften i svenske værksteder er 1 mg pr. kubikmeter. Nicklas Jonsson synes, den er høj. ”Anbefalingen er, at hvis man genbruger den luft, der kommer ud af filteret, skal den være 20 gange renere end grænseværdien, altså 0,05 mg pr. kubikmeter. Vi ligger på omkring 0,0012 mg pr. kubikmeter,” siger han.

Et HEPA-filter fanger partikler, men ikke luftarter, gasser. Der eksperimenteres hele tiden med nye køle- smøremidler. Hvis de afgiver skadelige gasser, så er det vel et problem at genbruge luften fra filteret?

”Det er yderst sjældent, der dannes gasser i fremstillingsprocessen, hvis man anvender de almindeligt godkendte skæremidler,” svarer Nicklas Jonsson. ”Ved de målinger, vi har foretaget, ligger niveauerne langt under grænseværdierne.”

Service og kontrol

Luften varmer når det bliver vinter En gang om året er der service og kontrol. Og bedriftssundhedstjenesten er på besøg med jævne mellemrum. ”Så vi ved jo, at vi overholder grænseværdierne. Så vidt jeg ved, har vi ikke haft sundhedsproblemer,” siger Lars-Erik Nilsson.

Det er sensommer. Luften fra filteranlægget bliver ledt udenfor. Men oppe under hallens loft er der et stort T-formet ventilationsrør med hul i begge ender: Når det bliver koldt, blæses luften ind i hallen. Det sparer varme. ”Og mange gange er der mere forurenet udenfor end herinde, når man måler på luften efter filteret,” siger Nicklas Jonsson.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.