Trykluftfiltrering holder dine løsninger kørende uden tilstopning

Trykluft-løsninger såsom dyser, luftknive og luftforstærkere har meget tætte åbninger, der kan blive tilstoppet af forurenende stoffer som partikler, kondensat og smøremiddel. Olie og snavs kan samle sig inde i dem og forhindre dem i at fungere korrekt.

Uden nogen form for filtrering vil enhver olie i lufttilførslen passere videre i processen til produktet. Uanset om det er bevidst eller ej, er der normalt olie til stede i en trykluftforsyning.

Nogle gange er olien til stede i lufttilførslen med vilje, da mange pneumatiske enheder kræver en mængde olie for at holde de indre bevægelige dele smurt. Andre gange skyldes det luftkompressoren, da mange af disse bliver smurt med en konstant tilførsel af olie. Helt uundgåeligt ender noget af denne olie i lufttilførslen og efterhånden som stempelringene slides, vil mere olie passere forbi og ende i systemet. Selvom dette holdes på et minimum med korrekt vedligeholdelse, er det umuligt at forhindre, medmindre der bruges en oliefri kompressor.

For at fjerne olie fra lufttilførslen tilbyder vi en serie af koalescerende filtre, der kan fjerne meget fin vanddamp samt resterende olie.

Filtrering af olier, aerosoler og støvpartikler i trykluftsystemer
Sker der trykfald under trykluftfiltrering, kan det ses på energiomkostningerne. For at opretholde det krævede driftstryk skal trykfald kompenseres med tilsvarende højere kompressor ydeevne. Konsekvensen er et større energiforbrug, hurtig slitage på kompressoren og dermed højere omkostninger.

Vi tilbyder meget energieffektive filtre, hvor du kan spare på lufttrykket.

Se mere om trykluftfiltrering her