Markedets bedste komponenter og løsninger

Vi er eksperter inden for pneumatik, automatisering, sikkerhed og miljø og tilbyder dansk industri markedets bedste komponenter og løsninger.

Hos AVS Danmark mener vi, at alle har ret til et godt arbejdsmiljø. Og med vores stærke og brede produktprogram sikres du de bedste muligheder for at få et sundt og sikkert arbejdsmiljø uanset om det drejer sig om ren luft, nedsættelse af støj, arbejdsstillinger, afrensning eller din generelle sikkerhed.

tjek_ikon_greenStærkt produktprogram
inden for arbejdsmiljø

tjek_ikon_green
Teknik og værktøjer
der aflaster og beskytter

tjek_ikon_green
På forkant med
den teknologiske udvikling

Ren luft betaler sig!

Teknologier og løsninger der skabe renere luft har mange fordele. Foruden at forbedre luftkvaliteten og sundheden kan nye teknologier og løsninger også have driftsøkonomiske og arbejdsmiljømæssige fordele for virksomheder.

AVS Industrimiljø følger med udviklingen og sørger hele tiden for at være på forkant med den nyeste viden og de nyeste teknologier, så vore kompetencer hele tiden matcher behovene i industrien. Vi tilbyder en lang række produkter fra førende udbydere. Vores løsninger lever op til de internationale standarder og certificeringer.

Filtermist er en anerkendt markedsleder, der løser mange problemer i tusindvis af produktionsvirksomherder over hele verden. Med Filtermist sikres et bedre arbejdsmiljø, da olietågen ledes fra bearbejdningscentret tilbage til maskinen, hvor den i langt de fleste tilfælde kan genbruges.

Hermed undgås en forringet indendørs luft, indånding af den skadelige olietåge, brandfare i ventilationssystemet, at olieluft kommer ud i lokalet samt risikoen for at glide og falde hvis den fedtede olietåge lægger sig på gulvet.

Vidste du at…

Vores patenterede lyddæmpere fra SILVENT er udstyret med en advarselmarkering, der tydeligt angiver, hvilke lyddæmper, der er tilstoppet og skal udskiftes.

SILVENT’s tokammersystem sikrer et højt flow når ekspansionsvolumen øges og ny filter-overflade eksponeres.

Silvent’s design eliminerer turbulens og udnytter den omgivende luft for en mere effektiv blæsekraft.

Plastisk skjoldet og det innovative luftskjold fra SILVENT reducerer risikoen for at væsker og snavs bliver blæst ind i øjnene eller kommer i kontakt med andre dele af kroppen.

Alle har ret til et godt arbejdsmiljø

Støjen fra trykluftventiler er ekstremt farlig, men udstyrer man ventilernes udledningsporte med lyddæmpere, forårsager det ofte driftsforstyrrelser.

Vores lyddæmpere fra SILVENT har integrerede advarselsindikatorer. Teknologien indebærer dybest set, at lyddæmperen selv indstiller den optimale kombination af flow-kapacitet og støjreduktion. Dette sker takket være et dynamisk internt filter, som efterfølgende minimerer driftsforstyrrelser og eliminerer tilstopning.

Better be safe than sorry

Fra et enkelt trykluftdrevet værktøj til store anlæg og maskiner med mange luftudtag – så har vi løsningen. Protect Airs produkter, som AVS Danmark er eneforhandler af på det danske marked, leverer sikkerhed til virksomheder på en lang række områder.  Produktserierne overholder både OSHA, MSHA og EN ISO 4414.

Produktsortimentet omfatter bl.a. slangebrudskoblinger, filtre og regulatorer primært til trykluftanlæg samt filtre til systemer med vandtryk så som kaffemaskiner, food, pharma og industrielle vandingssystemer.

Med Protect Airs HouseGuard® slangebrudskobling sikrer du dig, at der omgående lukkes for luftforsyningen, hvis en slange eller et rør skulle gå i stykker. Et slange-brud kan have alvorlige konsekvenser for de mennesker, der håndterer det pågældende udstyr eller medføre store omkostninger hvad ødelagt materiel og energispild angår.