Partiklerne bliver mindre og mindre

For mange år siden gjorde industriel luftforurening arbejderne og deres omgivelser beskidte, men på grund af langsommere omdr./min. og lavere kølevæsketryk, var partiklerne sandsynligvis større end de er i dag. Vores erfaring er, at luftforurenings-niveauerne fra moderne maskiner er højere. Forureningen indeholder også en enorm mængde meget små partikler. Luften er måske ikke synligt snavset, men den er absolut ikke ren. Derfor er der brug for højtydende luftrensningsfiltre.

Industriel forurening kommer i forskellige størrelser

Olietåge, olierøg og støv er forskellige former for luftforurening fra bearbejdningsprocesser. De varierer i mængde og partikelstørrelse. Nogle er små som vira, mens nogle er store som melkorn. Uanset størrelse kan de påvirke dit helbred og din virksomheds rentabilitet.

Jo mindre partikler, jo dybere ind i kroppen kommer de

Den menneskelige krop har en indbygget beskyttelse, der
filtrerer partikler af større størrelser væk. Problemet opstår,
når partiklerne er så små, at de passerer det humane filter
og fortsætter ind i åndedrætssystemet, lungerne eller blodbanen.

Næse og mund: større partikler som pollen
Hals: bakterier og olietåge
Åndedrætsystem: fine partikler som vejstøv
Lunger: ultrafine partikler som olierøg

Hvad indånder vi på arbejdet?
Da vi indånder 11.000 liter luft hver dag og tilbringer ca. 1/3 af dagen på arbejdspladsen, indånder vi altså 3.700 liter luft der. Derfor skal risikoen for dårlig indeluft på arbejdspladsen ikke forsømmes.

Lovgivning om udsugning

Miljøministeriet har skærpet kravene i Maskinværksteds-bekendtgørelsen omkring processerne ved brug af køle-/ smøremidler. Og de skærpede krav til installation og overvågning af filtre, har også indflydelse på arbejdsmiljøet.

UDLEDNING AF OLIETÅGE
Udleder du olietåge fra brug af køle- og smøremidler
ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, skal du overholde følgende emissionsgrænseværdier:
• 5 mg/m3 for vegetabilske olietågeaerosoler
• 1 mg/m3 for mineralske olietågeaerosoler

FILTER MED MINDST 99 % RENSEEFFEKTIVITET Filtret, der skal anvendes ved metalforarbejdning med brug af køle/smøremidler skal være egnet til filtrering af olietåger med en effektivitet på mindst 99%, hvis man vil undgå at der skal laves kontrolmåling. Dette undgås ved at benytte et HEPA H13 kvalitetsfilter. Man har dog stadig mulighed for at få lavet en måling, som viser, at man overholder miljøkravene på max 1 mg/m3.

Måling af partikelkoncentrationen

Overholder I miljøkravet for udledninge på maks. 1mg/m3?

Vi kommer gerne og foretager målinger af jeres partikel koncentration, så I kan få et øjebliksbillede i forhold til en igangværende produktion.

Hvad renser vi?
Vi finder ud af, hvor forurenet luften er og hvilken type forurening vi har at gøre med. Er det olietåge, olierøg eller støv?

Hvad skal genanvendes?
Afhængigt af processen er der nogle muligheder, når det kommer til genbrug. Olien kan indsamles og eventuelt genanvendes i maskinen. Luften kan recirkuleres, hvilket reducerer dine energikomkostninger.

Hvad er din process?
Vi tilpasser installationen til forholdene i dit værksted og til de serviceintervaller der er mest bekvemme for dig. Når du vælger en Absolent filterløsning, hjælper vi dig hele vejen med at måle luftkvaliteten, studere maskinen og undersøge krav til lokalerne.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.