Partiklerne bliver mindre og mindre

For mange år siden gjorde industriel luftforurening arbejderne og deres omgivelser beskidte, men på grund af langsommere omdr./min. og lavere kølevæsketryk, var partiklerne sandsynligvis større end de er i dag. Vores erfaring er, at luftforurenings-niveauerne fra moderne maskiner er højere. Forureningen indeholder også en enorm mængde meget små partikler. Luften er måske ikke synligt snavset, men den er absolut ikke ren. Derfor er der brug for højtydende luftrensningsfiltre.

Hvad er forskellen på olietåge og olierøg?

Olietåge og olierøg findes i mange industrier og forekommer i forskellige applikations-processer. Forureningen består oftest ikke kun af den ene eller den anden. Det er normalt en kombination, men vi kalder det olietåge, når størstedelen af dråberne er større end 1 μm og olierøg, når de er mindre.

Hvad er olietåge?

 • Opstår ofte i fremstillingsindustrien, når væsker anvendes som kølemiddel, til smøring eller fjernelse af spåner.
 • Olietåge dannes i flere processer, hvor der anvendes
  olie eller oliebaseret kølemiddel.
 • Olietåge består af luftbårne oliedråber.
 • Størrelsen af disse varierer fra 1 til 10 μm
  (samme størrelse som bakterier).

Hvad er olierøg?

 • Olierøg opstår, når maskiner arbejder med høje hastigheder og/eller bruger højt kølevæsketryk.
 • Det kan forekomme under smøring eller under varme fremstillingsprocesser.
 • Olierøg kan også opstå i andre industrier som forarbejdning af fødevarer, gummi-, plast- og tekstilindustrien.
 • Ligesom olietåge består olierøg af luftbårne oliedråber.
 • Disse partikler er mindre end olietågepartiklerne og de kommer sædvanligvis i større mængder.
 • Størrelsen varierer fra 0,1 til 1 μm.

Lovgivning om udsugning

Miljøministeriet har skærpet kravene i Maskinværksteds-bekendtgørelsen omkring processerne ved brug af køle-/ smøremidler. Og de skærpede krav til installation og overvågning af filtre, har også indflydelse på arbejdsmiljøet.

UDLEDNING AF OLIETÅGE
Udleder du olietåge fra brug af køle- og smøremidler
ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, skal du overholde følgende emissionsgrænseværdier:
• 5 mg/m3 for vegetabilske olietågeaerosoler
• 1 mg/m3 for mineralske olietågeaerosoler

FILTER MED MINDST 99 % RENSEEFFEKTIVITET Filtret, der skal anvendes ved metalforarbejdning med brug af køle/smøremidler skal være egnet til filtrering af olietåger med en effektivitet på mindst 99%, hvis man vil undgå at der skal laves kontrolmåling. Dette undgås ved at benytte et HEPA H13 kvalitetsfilter. Man har dog stadig mulighed for at få lavet en måling, som viser, at man overholder miljøkravene på max 1 mg/m3.

Måling af partikelkoncentrationen

Overholder I miljøkravet for udledninge på maks. 1mg/m3?

Vi kommer gerne og foretager målinger af jeres partikel koncentration, så I kan få et øjebliksbillede i forhold til en igangværende produktion.

Hvad renser vi?
Vi finder ud af, hvor forurenet luften er og hvilken type forurening vi har at gøre med. Er det olietåge, olierøg eller støv?

Hvad skal genanvendes?
Afhængigt af processen er der nogle muligheder, når det kommer til genbrug. Olien kan indsamles og eventuelt genanvendes i maskinen. Luften kan recirkuleres, hvilket reducerer dine energikomkostninger.

Hvad er din process?
Vi tilpasser installationen til forholdene i dit værksted og til de serviceintervaller der er mest bekvemme for dig. Når du vælger en Absolent filterløsning, hjælper vi dig hele vejen med at måle luftkvaliteten, studere maskinen og undersøge krav til lokalerne.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.