F-Serie trykreguleret real-time flow transducer

F-serien fås i flere portstørrelser (1/4″ til 1-1/2″) og 3 forskellige modeller: FR, FP og FA

F-serien er en hurtig flow monitor til alle ædelgasser. F-serien bruger en måling af differenstryk på luft, der strømmer over en intern venturi. Det analoge elektroniske kredsløb konverterer differenstrykket til et elektronisk output, der er lineært med mass-flow hastigheden for luft, der passerer gennem venturien.

Kombinationen af differenstryk med analog elektronik giver hurtig måling af responsflow. F-seriens kan kobles til en række elektroniske flowkontrol ventiler for at fremstille en komplet fabrikskalibreret flowkontrolpakke.

Download produktark

F-Serie trykreguleret real-time flow transducer