VLC-ETC Single Axis EtherCAT Servo Drive

VLC-ETC er et EtherCAT servodrev, der er baseret på SMACs VLC 1-akse integrerede controller/driver og et ekstra lag, der giver EtherCAT-forbindelsen. VLC-delen er forprogrammeret med systemmakroer for at rumme kontrol- og overvågningsfunktioner for servodrevet.

Yderligere makroer kan programmeres i VLC’en til at udføre subrutiner/funktioner, der kan kaldes fra EtherCAT-masteren. Der kræves baggrundsviden om VLC for at konfigurere servoparametrene for VLC-ETC.

Download produktark

VLC-ETC Single Axis EtherCAT Servo Drive