Støj kan medføre permanent skade

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for et velfungerende og vellykket arbejdsplads. Hver time kommer 36.720 mennesker til skade på arbejdet og i Europa er produktionsvirksomheder en af de mest berørte sektorer.

Tinnitus og høretab grundet støjende arbejdspladser ses ofte. En typisk fejl er at tro, at et støjniveau under 80 dB(A) er uskadeligt, men det kan også forårsage livslang skade. Skaderne er usynlige og kommer løbende, hvilket gør omfanget af problemet endnu større.

Produkter der beskytter

En af de oplagte måder at opnå et bedre arbejdsmiljø på, er gennem anvendelse af teknik og værktøjer, som aflaster og beskytter brugerne. Og som tilfører virksomheden en merværdi.SIS-05_lyddæmper

Støjen fra trykluftventiler er ekstremt farlig, men udstyrer man ventilernes udledningsporte med lyddæmpere, forårsager det ofte driftsforstyrrelser.

Vores lyddæmpere fra SILVENT har integrerede advarselsindikatorer. Teknologien indebærer dybest set, at lyddæmperen selv indstiller den optimale kombination af flow-kapacitet og støjreduktion. Dette sker takket være et dynamisk internt filter, som efterfølgende minimerer driftsforstyrrelser og eliminerer tilstopning.

Vidste du at…

  • Tilstoppede lyddæmpere og filtre kan forårsage kostbare maskinstop og forstyrrelser?
    Vores patenterede lyddæmpere fra SILVENT er udstyret med en advarselmarkering, der tydeligt angiver, hvilke lyddæmper, der er tilstoppet og skal udskiftes.
  • De fleste lyddæmpere tilstopper med tiden og får et reduceret flow?
    SILVENT’s tokammersystem sikrer et højt flow når ekspansionsvolumen øges og ny filter-overflade eksponeres.

Related Posts