Effektiv og økonomisk trykluftstyring

Vi tilbyder løsninger til automatisk trykluftstyring, digitale timere til at undgå tryklufttab, slangebrudssikringer samt luft -og væskeregulatorer.

Med vores serie af luft regulatorer bliver brugen af trykluft enklere, mere effektivt og mere økonomisk. Vores væske regulatorer kan installeres i alle trykluft- og væskesystemer, så der opnås et konstant, præcist udløbstryk uanset indgangstrykket.

Opnå energibesparelser ved at optimere trykluftprocessen

Der kan spares masser af penge ved regelmæssigt at gennemse trykluftsystemet, udbedre lækager, tilpasse trykluftforbruget til maskiner og driftsbetingelser samt opgradere værktøjer og udstyr til energieffektive versioner.

Det er vigtigt at bruge den rigtige kompressor, reparere eventuelle lækager og optimere trykluftbruget.

Hvordan kan man finde ud af, hvad trykluft koster?

En simpel tilgang er at finde ud af, hvor meget energi (elektricitet) kompressoren bruger i en given periode og hvor meget trykluft der blev leveret i samme periode. Den leverede trykluftmængde måles ved hjælp af en flowmåler.

Dette viser, hvor mange kWh der er blevet brugt til at producere 1 Nm3/t luft i det specifikke system. Driftsomkostningerne på 1 Nm3/t luft kan derefter beregnes ud fra prisen på 1 kWh fra el-leverandøren. Denne metode viser imidlertid ikke investerings- eller vedligeholdelsesomkostningerne for trykluftudstyret.

Optimer dit trykluftforbrug

Overvågning af trykluftforbrug og spild

Grundlaget for optimering af dit trykluftsystem er at måle dit trykluftforbrug og analysere tendenserne. Dette giver dig mulighed for at beregne dine trykluft omkostninger, se om der er lækager (så du kan finde og udbedre dem) og finde ud af hvor i din proces du spilder trykluft.

Hvis mange opgaver sker sporadisk, som f.eks. at bruge en luftpistol til at blæse spåner af på dele efter fræsning eller hvis man har store maskinhaller eller haller med komplekse rørledninger, kan det let blive en tidsrøver at skulle opspore synderne af trykluftspild! Men det er det ikke med et digitalt
flowmeter.

Automatisk trykluftstyring

Minimer dit trykluft forbrug med automatisk trykluftstyring

For de fleste virksomheder er trykluftkompressoren den installation, der bruger mest elektricitet. En enkelt trykluftdrevet applikation kan nemt spilde tusindvis af kroner i elforbrug, hvis den ikke er korrekt styret/kontrolleret.

EFC er designet til at forbedre effektiviteten ved at formindske luftforbruget fra kompressoren og dermed sænke omkostningerne. Den tænder kun for lufttilførslen, når der er et emne eller materiale til stede og tilfører kun den mængde luft, der er nødvendig for den pågældende applikation.

In-line luft regulatorer

Med vores serie af in-line luft regulatorer fra Protect Air bliver brugen af trykluft enklere, mere effektivt og mere økonomisk.

In-line serien leverer det ideelle lufttryk til et hvilket som helst trykluft værktøj, både med hensyn til renhed og kvalitet.

På den måde opnås en optimal ydelse, energieffektivitet og økonomi. Serien installeres direkte i brugerens installation – rørsystemer, trykslanger eller værktøjer.In-line væske regulatorer

Væske regulatorer er uafhængige membranregulatorer, der kan installeres i alle trykluft- og væskesystemer. Det leverer et konstant, præcist udløbstryk uanset indgangstrykket. Trykket er fabriksindstillet og kan ikke ændres.

Det er velkendt, at trykket af vand normalt er for højt, har udsving og varierer afhængigt af bygningens højde. Her beskytter vandregulatoren alt udstyr og alle komponenter, da de kun modtager det korrekte tryk.

Dette er særligt vigtigt for alle, der arbejder med dosering af væsker, da dyre produktionsstop kan undgås.

Love og regler vedrørende trykluft

Europæiske og internationale lovgivninger, direktiver og standarder kræver, at fabrikanter og slutbrugere af maskiner og udstyr til industriel og kommerciel brug overvejer alle mulige risici, således at potentielle skader minimeres.

Arbejdsulykker og sygdom på arbejdspladsen koster penge og forandrer liv. Udover, at man overholder gældende love og regler, så er god sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen en god forretning.

Case: Farlig sikkerhedshændelse hos større producent

For nyligt skete der en arbejdsulykke hos en større europæisk producent, der fremhæver farerne ved at bruge trykluftslanger på arbejdspladsen. I denne hændelse blev medarbejderen slået i maven, da en 3/4“ slange løsnede sig fra koblingen, hvilket resulterede i skade og indlæggelse. Desværre blev det konstateret, at lignende hændelser tidligere havde fundet sted.

Videoer

EcoReg væskeregulator

SaveAir luftregulator

ToolReg luftregulator

Trykreducering af pneumatisk elværktøj

OxyReg trykregulator

HoseGuard® slangebrudskobling

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.