Sikkerhedsforskrifter vedrørende trykluft

ISO Standard

I ISO 4414-11.2010-§5.4.5.11.1 hedder det:
Hvis et svigt i en slangesamling eller plastrør udgør en whiplash-
fare, skal den fastgøres eller afskærmes med passende midler og/eller der skal monteres en luftsikring til trykluft.

OHSAS 18001

Vurdering og risikokontrol, der sikrer sikkerheden i arbejdsmiljøet.

OSHA Regulativer

I Standard – 29 CFR, 1926.302 (partial) hedder det:
(b) (7) Alle slanger, der overstiger ½“ indvendige diameter, skal have en sikkerhedsanordning ved forsyningskilden eller forgrenings-ledningen for at reducere trykket i tilfælde af slangens svigt.

MSHA Regulativer

30 CFR sektion §56.13021 og 57.13021 forbindelser med
højtryksslanger:
Medmindre der anvendes automatiske shut-off ventiler, skal der anvendes sikkerhedskæder eller andre egnede låseanordninger ved tilslutning til maskiner med højtryksslange, hvor en tilslutningsfejl ville skabe fare. Dette gælder for slanger med ¾ “ indvendig diameter eller større og mellem højtryksslanger ¾” indvendig diameter eller
større.

30 CFR sektion §57.1730 trykluft generelt, trykluftsystemer:
(e) Sikkerhedskæder, egnede låseanordninger eller automatiske afløbsventiler skal anvendes ved tilslutning til maskiner med højtryksslanger, hvor en tilslutningsfejl ville skabe en fare. Dette gælder for slanger med ¾“ indvendig diameter eller større og mellem højtryksslanger med ¾” indvendig diameter eller større. Med henblik på dette afsnit betyder højtrykstryk på 100 psi eller mere.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om automatik med dig. Udfyld nedenstående.