AVS Danmark og de 17 verdensmål

FN har formuleret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som det forventes, at alle lande, virksomheder og organisationer arbejder for at indfri inden 2030.

AVS er underleverandør til en bred vifte af danske industrier inden for mange forskellige brancher. Vi tilstræber at hjælpe vores kunder i deres arbejde med at leve op til 3 af de 17 verdensmål, der omhandler ansvarlig produktion og industri.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål

Alle FN’s 193 medlemslande forpligter sig til:
  • Helt at afskaffe fattigdom og sult i verden og reducere uligheder
  • Sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle
  • Sikre anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst

Vi kan hjælpe dig til en bæredygtig drift inden for 3 områder

Vi værner om miljø, arbejdsmiljø, automatisering og sikkerhed inden for industrien. Vi mener nemlig at alle har ret til et godt arbejdsliv. Vores produkter spænder bredt og kan hjælpe med alt fra at opnå renere luft, mindre støj, bedre arbejdsstillinger til afrensning af beskidte flader og genbrug af køle-smøremidler m.m. 

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Skab højere produktivitet og øget vækst
Med vores brede vifte af tilbehør til robotter, kan du automatisere din produktion og øge produktiviteten. Vi tilbyder transportbånd, gribere og vakuumløsninger i særklasse.

Industri, innovation og infrastruktur

Skab en bæredygtig virksomhed

Med vores ultimative udsugningsløsninger bliver luften som regel renere indenfor end den er udendørs. Dermed sikrers rent arbejdsmiljø til gavn for medarbejderne. Filtrene minimerer samtidig brandfaren i ventilationssystemet og varmevekslerens effektivitet, så varmen kan genbruges. De har en lang levetid på materiel uden at miste effektivitet og lever op til de internationale standarder og certificeringer

Ansvarlig produktion

Genbrug og reducer dit affald

Vi tilbyder en bred vifte af produkter til magnetisk filtrering af køle-smøremidler, der effektivt fjerner jernpartikler i dine køle-smøremidler. Magnetisk filtrering er en effektiv metode med minimalt oliespild.
Med vores lavtryksløsninger til rensning af maskiner og komponenter, bruges maskinens eget køle-smøremideel.