Hvordan beregner man, hvad trykluft koster?

En simpel tilgang er at finde ud af, hvor meget energi (elektricitet) kompressoren bruger i en given periode og hvor meget trykluft der blev leveret i samme periode. Den leverede trykluftmængde måles ved hjælp af en flowmåler.

Dette viser, hvor mange kWh der er blevet brugt til at producere 1 Nm³/t luft i det specifikke system. Driftsomkostningerne på 1 Nm³/t luft kan derefter beregnes ud fra prisen på 1 kWh fra el-leverandøren. Denne metode viser imidlertid ikke investerings- eller vedligeholdelses-omkostningerne for trykluftudstyret.

Beregningseksempel

Vores omkostningsberegning er baseret på en skruekompressor, der giver 6080 l/min med en motoreffekt på 37 kW og omkostninger pr. KWh på 0.112 EUR.

Resultatet i dette tilfælde er 6080 l/min x 60 min/t = 364,8 m³/t.
Så energiforbruget til at producere 364,8 m³ er 37 kWh, hvilket betyder 37 kWh/364,8 m³ = 0,101 kWh/m³.

Prisen er så 0.101 kWh/m³ x 0.112 EUR = 0.0113 EUR/m³

Forudsat at 70% af de samlede omkostninger i løbet af ti år er omkostningerne til elektricitet, ville de samlede omkostninger være på 0,016 EUR pr. produceret Nm³.

For at gå videre og evaluere de forskellige trykluft kilder i anlægget skal luftforbruget måles på forskellige steder i systemet. Dette kan være kompliceret, da eksterne enheder (flowmålere) skal tilsluttes for at måle præcise niveauer af, hvor meget trykluft der bruges på hvert sted.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om automatik med dig. Udfyld nedenstående.