Effektiv rengøring af CNC maskiner og komponenter

Miljø- og sundhedsvenlig rengøring til forebyggende vedligeholdelse

Med lavtryksrensere med op til 95°C varmt vand kan du eliminere selv de mest udfordrende urenheder. Så hvis den nuværende metode til rengøring i produktionen eller vedligeholdelsen mangler effektivitet, er det værd at huske på lavtryksrensning som et alternativ.

Udover effektiviteten af rengøringen er der mere og mere fokus på bæredygtighed og sundhed. Dette omhandler både produktion, reparation og vedligeholdelse og dermed også rengøring af maskiner og dele. I praksis bruges et væld af metoder, blandt andet vaskestande med koldt vand og rengøringsmidler, der er meget udbredt. Men skal man vaske komponenter med komplekse strukturer og tung snavs, er lavtryksrensere med varmt vand/køle-smøremiddel mest ideelle.

Alle aktiviteter inkl. rengøring, der har et forbrug af organiske opløsningsmidler, skal overholde kravene i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet). Kravene omfatter emissionsgrænseværdier for flygtige organiske forbindelser (VOC=Volatile Organic Compounds).

Her ser vi på fordele og ulemper ved de forskellige løsninger til rengøring af maskiner og komponenter:

 • Koldtvands-rensere
  Disse løsninger bruger mindre energi, da der ikke er behov for opvarmningskapacitet, men til gengæld er rengøringsmidlet som regel meget giftigt. Derfor er de potentielt sundhedsskadelige for brugerne og kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner. Desuden skader de miljøet på grund af fordampning af opløsningsmidler (VOC). Ved koldtvandsrensning fordampes ca. 20 procent af opløsningsmidlerne, der skader miljøet og især ozonlaget. De resterende 80% skal bortskaffes og raffineres under en kompleks procedure.
 • Vaskestande til eliminering af bakterier
  Disse er mere miljøvenlige, fordi der påføres et alkalisk rengøringsmedium, der regenereres kontinuerligt af bakterierne. Olier og fedtstoffer, der indføres, nedbrydes i en kemisk-biologisk proces af bakterierne. Dog skal bakterierne holdes ved en konstant temperatur på 38° C og har derfor brug for en tilsvarende mængde energi. Alligevel er de samlet set en af de mere miljøvenlige løsninger på markedet. Ikke desto mindre er disse enheder ikke mobile, og rengøring af områder, der er vanskelige at få adgang til, såsom blinde huller eller gevindhuller, kan virkelig belaste ens tålmodighed. Derfor benytter flere trykluft for at forbedre rengøringseffektiviteten og til tørring af komponenter. Men ved denne metode fordeles rengøringsmidlet således til hele fabrikshallen.
 • Højtryksrensere
  Disse bruges som regel til rengøring af store overflader eller til hårdt snavs, som slam og jord. De egner sig ikke til små og / eller skrøbelige dele eller til brug i fabrikshallen. Disse systemer genanvender sjældent vandet og kræver derfor et betydeligt vandforbrug på 10-20 liter pr. minut – og et tilsvarende energiforbrug. Derudover kræver lovgivningen  intensive investeringer i olieseparatorer.
 • Automatiske vaskemaskiner, toplæssere
  Disse benyttes hvis store mængder af små komponenter skal rengøres – eller på overflader med enkle strukturer. De egner sig ikke til grov eller hård snavs, komplekse strukturer eller rengøring af indvendige områder. I gennemsnit har sådanne toplæssere brug for mellem 100 og 500 liter vand pr. fyldning, som skal opvarmes til 60° C eller mere og holdes på dette niveau i hele arbejdstiden. Tilsætningen af rengøringsmidler er proportional med vandforbruget og ligger derfor i det øverste niveau sammenlignet med de andre metoder, der er præsenteret her.
 • Spraydåser til rensning af f.eks. bremser
  Disse er ikke bare relativt dyre, de ligger også lavest, når man kigger på bæredygtighed. Det snavs, der rengøres, falder ned på gulvet og rengøringsmidlet opløses 100 procent ud i atmosfæren. Også aerosolerne og dåserne er en byrde for miljøet. Desuden er disse A-1-rengøringsmidler meget brandfarlige med et flammepunkt ved stuetemperatur på 21° C. Alligevel betragtes disse sprayløsninger ofte som den eneste mulighed for at udføre visse rengøringsopgaver – lige bortset fra lavtryksrensere med varmt vand.
 • Varmtvandsrensere
  Ved varmtvandsrensere med lavt tryk udføres rengøringen med op til 95° C varmt vand kombineret med lavt tryk på 3 til 8 bar, maksimalt 14 bar. Enhederne er mobile og bruger kun strøm, når den er i drift. Den benytter kun 0,8 – 2,8 liter vand pr. minut, hvilket endda kan reduceres yderligere ved at genanvende vandet. Løsningen kan suge f.eks. køle-smøremiddel fra CNC spåntagningsmaskiner. Denne vandbaserede rengøringsmetode kræver generelt minimalt til ingen brug af kemiske midler eller giftige VOC-midler.


Alt i alt…

 • Varmtvandsrensere med lavt tryk er overlegne i forhold til andre metoder, når man kigger på bæredygtighed, miljø og medarbejdersundhed.
 • Ligeledes medfører den hurtige og effektive rengøring betydelige fordele med hensyn til tid og ressourcer. Rengøring, der tager 30-60 minutter med en koldtvandsrenser, kan i mange tilfælde gøres på 5 minutter med en varmtvandsrenser med lavt tryk.
 • Varmtvandsrensere med lavt tryk er mobile og fleksible, hvilket letter rengøringen i eller under et objekt eller en maskine.
 • Metoden har endvidere økonomiske fordele såsom kortere rengøringstider og lavere forbrugs- og investeringsomkostninger.Se mere om Ph-Cleantec her