Hvornår skal du bruge luftovervågning på arbejdspladsen?

Mange olietåge-producerende maskiner medfører en lang række farlige stoffer på arbejdspladsen.

Disse forureninger kan omfatte støv, røg, dampe, fibre, gasser og mikroorganismer. Afhængig af stoffet og omfanget af eksponering, kan medarbejderne opleve en vifte af sundhedsskadelige virkninger, der potentielt kan føre til en række sygdomme.

Vores Filtermist olietågeudskiller hjælper med at overholde retningslinjerne ved at reducere mængden af luftbårne forurenende stoffer.

Når de forurenende stoffer fjernes fra luften, undgår medarbejderne at indånde den partikelfyldte luft og derved sikres deres helbred til gavn for den enkelte og virksomheden.

Filtermist kan netop rådgive om effektiviteten af kontrolforanstaltninger og hjælpe med udformningen af hensigtsmæssige strategier for risikostyring.

Hvornår skal du bruge luftovervågning?
• Hvor der er en alvorlig risiko for indånding af stoffet.
• For at kontrollere, at grænseværdier ikke overskrides.
• For at kontrollere, at din eksponeringskontrol er god nok, eller hvis du har brug bedre.
• For at kontrollere, at nye kontroller fungerer godt nok.
• Efter proces- eller produktionsændringer, der betyder eksponeringen kan have ændret sig.
• For at vise om der er behov for helbredskontrol.

Service monitor
F Monitor giver en nøjagtig, umiddelbar og letlæselig indikation af, om dit olietåge indsamlingssystem fungerer effektivt eller om det har behov servicering.

Filtermist lancerer netop nu nye og forbedrede monitorer med bluetooth-forbindelse, der gør det nemmere og hurtigere at opdage eventuelle problemer.

Ønsker du mere information?
Kontakt os på 4656 4343 og få en snak om den ultimative løsning til luftovervågning og olietågeudsugning.

Se mere om luftfiltreringsløsninger fra Filtermist her