Sådan genvindes energi fra filtreret luft

Ren industriel procesluft kan ses på bundlinjen

De fleste klimaforskere og eksperter er enige om, at de accelererende klimaændringer, vi ser i dag, er skabt af menneskelig aktivitet. Vi ved, at drivhuseffekten og global opvarmning er sandsynlige trusler mod fremtidige generationer. Mange af os deltager aktivt for at reducere emissioner og energiforbrug – fra store institutioner til private.

Vi vil gerne fremhæve, hvordan industriel procesluft kan spille en vigtig rolle i vores kamp for at skabe et bedre og sundere miljø!

Mange industrier har behov for at opvarme deres faciliteter om vinteren
Industriel procesluft, der skabes inde i et værktøj, som slibemaskiner eller drejebænke, er ofte varmere end den omgivende luft på fabrikken. At genvinde energien og tilbageføre varmen til anlægget, hjælper ikke bare med at bevare en behagelig inde-temperatur, det kan også give en betydelig reduktion i energiforbruget.

For at genvinde energien skal procesluften imidlertid være ren. Denne rengøring eller luftfiltrering, som vi kalder det, forbindes direkte til værktøjsmaskinen og udtrækker den varme luft.

Vi kalder denne type luftfiltrering en tågeopsamler og den har to vigtige opgaver:
At være i stand til konstant at rense luften med høj effektivitet i hele filterets levetid. Dette betyder, at luften er lige så ren på dag et, som den er, når det er tid til at skifte filtre. For at sikre dette, skal der installeres et HEPA H13 filter i enheden. Det samme gælder luftstrømmen, hvor mængden af udsuget luft ligeledes skal forblive konstant over tid.

Hvis filtreringsudstyret ikke håndterer disse to opgaver, kan der ske flere ting
Filtreringsudstyret eller værktøjsmaskinerne vil efterhånden begynde at lække dårlig eller ufiltreret luft (olietåge eller olierøg) gennem inspektionsdøre eller andre åbninger. Derfra kan den beskidte procesluft komme ind i udsugningskanalerne og passere til luftbehandlingsenheden, der typisk er udstyret med traditionelle posefiltre. De renser indendørsluften men er ikke i stand til at fjerne den beskidte, oliebelastede luft. Ud over at skade operatøren med beskidt luft, er den øjeblikkelige risiko, at den ikke indfangede og beskidte procesluft tilsmudser varmevekslerne, hvilket vil påvirke genvindingseffektiviteten negativt.

De tegn, du skal kigge efter på dit anlæg er:
Dryppende udsugningskanaler (især når du slukker for luftbehandlingsenheden), røg eller tåge der slipper ud af værktøjet eller filtreringsudstyret og et højt energiforbrug i varmevekslerne.

For at sikre, at olietågefiltreringen fungerer korrekt og renser luften så effektivt som muligt, skal procesluften ledes tilstrækkeligt langt væk fra maskinføreren. Hvis al procesluft opsamles og filtreres korrekt, vil hele anlægget have renere luft, hvilket påvirker alle ansatte, ikke kun operatørerne. Derudover undgås klæbrige og glatte gulve og andre overflader. Energiforbruget reduceres og det gør varmeregningen også.

Et effektivt filtreringsudstyr er således en win-win for alle parter; medarbejdere, ejere, forbrugere og sidst men ikke mindst for naturen og vores verden!

Ønsker du mere information?
Kontakt os på 4656 4343, hvor vi sidder klar til at hjælpe. Du kan også så mere om effektive filtreringsløsninger via linket herunder.

www.avsdanmark.dk/produkter/filterteknologi/eliminering-af-olieroeg