Kondensatet er meget forurenet med miljøfarlige stoffer

Hvad er kondensat?

Størstedelen af kondensatet består af fugt fra den indsugede luft, der ved kompressionen fortættes til vand. Kondensatet indeholder derudover mange forureninger.

  • Mineralolie aerosoler fra indsugningsluften
  • Støv- og snavspartikler fra atmosfæren
  • Køle- og smøreolie fra kompressoren
  • Rust, partikler, pakningsmateriale og svejseperler fra rørnettet


Kondensatet er meget forurenet med miljøfarlige stoffer og må derfor kun fjernes efter de gældende miljøregler. Mineralolierne i kondensatet er vanskelige at nedbryde rent biologisk og skader iltning og slamdannelsen i vores spildevands-renseanlæg. Dette nedsætter de miljømæsssige bestræbelser for at renhold vores drikkevand og er dermed en fare for miljøet og den menneskelige sundhedstilstand.

Der kan imidlertid skelnes mellem kondensaterne fra de forskellige trykluftsystemer.

Kondensatet har nemligt forskellige egenskaber, afhængigt af det omgivende miljø og den anvendte kompressor:

  • Oliesmurte kompressorsystemerI denne type kompressorer vasker olien i kompressionsrummet deaggressive og faste stoffer ud af trykluften. Resultater bliver, at olie- smurte systemer i reglen afgiver et kondensat der har en pH-værdider ligger i det neutrale område.
  • Oliefri kompressorsystemerDe fleste af de skadelige stoffer i det oliefri system afgives sammenmed kondensatet. Dette medfører ofte en syrlig pH-værdi på mellem4 og 5.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.