3.23: Vakuum justeringsventiler

Når disse ventiler når en bestemt forkalibreret vakuumgrad, kommer de atmosfærisk luft i kredsløbet for at forhindre at den indstillede værdi forøges og for at holde den konstant.

De kan kun bruges som regulatorer på kredsløb med én vakuumpumpe og én funktion (eller flere funktioner, men alle arbejder i samme vakuumgrad). I de fleste tilfælde anvendes de som sikkerhedsventiler på ikke-ibrugtagne tanke eller containere ved høje niveauer af vakuum og på vakuum sugekopsystemer.

Vakuumniveauet justeres ved at dreje det rillede greb i begge retninger. Den fine tråd, som ventilen er forsynet med, sikrer en meget nøjagtig kalibrering.

Ventilerne kan arbejde inden for disse temperaturværdier: -20°C til +120°C.

Produktkoder: 040110 040210 040310 040410 040510 040110I 040210I 040310I 040410I 040510I

Download produktark

3.23: Vakuum justeringsventiler