3.25: Vakuum regulatorer med minimale justerbare niveauer

Disse enheder styrer vakuumniveauet og holder det konstant ved den forudindstillede værdi (sekundært vakuum) uanset netværks strømningshastighed og udsving i vakuumniveau (primært vakuum). Forskellen på disse regulatorer og andre er, at det minimale justerbare vakuumniveau i disse er tæt på atmosfæretrykværdien.

De fungerer ved membranstempel og udnytter trykforskellen mellem det sekundære vakuum og det atmosfæriske tryk. Vakuumniveauet justeres manuelt ved at dreje skruen med uret for at øge den og mod uret for at mindske den.

De egner sig især til centraliserede anlæg, hvor hvert udløb uanset vakuumniveau kan justeres inden for denne værdi. Desuden er de nødvendige, når arbejdsvakuumet skal være lavere end det primære vakuum. Disse regulatorer giver den yderligere fordel at regulere selv vakuumniveauer tæt på atmosfæretrykket.

Tekniske specifikationer
– Funktion: membran-stempelregulator
– Justerbart driftstryk: fra 980 til 1 mbar abs.
– Kapacitet: fra 20 til 160 m3/t
– Stuetemperatur: fra -10 til +80°C
– Installationsposition: enhver

Produktkoder: 110350 110550 110650

Download produktark

3.25: Vakuum regulatorer med minimale justerbare niveauer