A•smart ambient IoT system

Ved at bruge fem forskellige sensorer, kan A•smart Ambient måle:

Partikelstof (PM)
Skadelige partikler i luften kan forekomme i både fast og flydende form. Jo mindre størrelse, jo farligere er de. Kan forårsage alvorlige lungesygdomme og astma.

VOC (flygtige organiske forbindelser)
VOC’er eller flygtige organiske stoffer er gasser, der udskilles fra bestemte faste eller flydende stoffer. Disse udgør fællesbetegnelser for en række kemikalier, der kan skabe både kort- og langsigtede alvorlige helbredseffekter såsom leverskader og kræft.

CO2
Kuldioxid er en farveløs og lugtfri gasart, der er naturlig og harmløs i små mængder, men som i større mængder kan have negative helbredseffekter som koncentrations-besvær og øget puls.

Relativ luftfugtighed
Angiver mængden af vanddamp i den omgivende luft. Det er vigtigt, at det holdes på det rigtige niveau, for at opnå termisk komfort for de mennesker, der arbejder i lokalerne.

Temperatur
Forskellige typer arbejde kræver forskellige temperaturer i det omgivende rum. Et for koldt rum kan skabe stive og mindre bøjelige fingre. Hvis det er for varmt, kan det føre til træthed, hvilket øger risikoen for ulykker.

Download produktark