Blowtube Nozzles & Cartridge Cleaning Cones

Goyens sortiment af plastdyser øger målbart det udviklede tryk i filtre under reverse pulse-rensning ved at afbalancere flowet gennem alle huller langs blæserøret. Dette sikrer, at pulsstrålen ledes helt ind i filtrene og minimerer trykfaldet gennem blæserørens huller.

Goyens dyser sikrer, at der opnås effektiv rengøring ved An/Ap-værdier (samlet blowtube areal/blowtube tværsnitsareal) op til 1,5, der trækker maksimal pulsydelse fra membranventilerne. Normalt er værdien 0,5 til 0,8 ved systemer, der ikke bruger GOCO-dysen.

Download produktark

Blowtube Nozzles & Cartridge Cleaning Cones