Trykluft bruges mange steder i fødevareindustrien

Er din trykluft ren? Se eksempler og løsninger på forskellige applikationer herunder
Vi er forhandlere af Beko Technologies, der er eksperter inden for ren trykluft til fødevareindustrien. Herunder kan du se en række af Beko’s løsninger til en række forskellige applikationer…
Kontrol af fabrikker og systemer

En bred vifte af produkter samt forskellige maskiner og værktøjer er nødvendige i produktionen af ​​fødevarer og drikkevarer, herunder også pneumatiske enheder. Trykluft anvendes hovedsagelig her som kontrolluft, dvs. som en pneumatisk aktuator til styring af gribere eller ventiler. Materialerne i de pneumatiske enheder skal overholde strenge krav, såsom at være korrosionsbestandige, ikke-giftige og ikke-absorberende. Kravene til selve trykluften afhænger især af, om de kommer i direkte kontakt med fødevarer eller ej.

Trykluften kommer sjældent i direkte kontakt med fødevarer, når den anvendes til styring af en proces, men optimal trykluftbehandling er fortsat vigtig. Forureninger i trykluften kan accelerere slid på komponenterne og forårsage blokering i komponenterne. At bibeholde kvaliteten af trykluft og et optimalt design kan derfor minimere nedetider og energiomkostninger samt forhindre produkt-kontaminering.

Produktanbefalinger: DPM fugtighedssensorer, Metpoint monitorering, adsorptionstørrere
Emballering og påfyldning

Det endelige produkts tilstand skal forblive uændret ved emballering og påfyldning. Drikkevarer og mad skal derfor behandles meget forsigtigt, og der må ikke opstå forurening. Det betyder, at den trykluft, der anvendes i dette område, skal være olie- og bakteriefri. Den såkaldte sterile luft er påkrævet til processer i emballagehåndtering og påfyldning i fødevaresektoren, f.eks. til termisk formgivning af emballage, oppustning af emballage og påfyldning af flydende produkter. Trykluft anvendes også til at fjerne uønskede emner eller til rengøring af emballagematerialer.

Der er også behov for trykluft i drikkevareindustrien, bl.a. når PET-flasker anvendes i påfyldningsprocesser, hvor flaskerne oppustes af trykluft. Derudover anvendes trykluft generelt til rengøring af flaskerne, idet forurening, såsom støv, kan fjernes. Flaskerne er forseglet med flasketoppe i bryggerier, der transporteres med trykluft. Hvis trykluften er forurenet, reducerer dette efterfølgende skumdannelsen i øl. Dette viser tydeligt, i hvilket omfang trykluft kan have vigtige virkninger på produktets sensoriske egenskaber. Trykluft bruges også i flaske sorteringsanlæg eller ved påførelse af etiketter.

Produktanbefalinger: Metpoint monitorering, adsorptionstørrere, Bekokat fjernelse af kulbrinte
Transport i produktion

Mange råmaterialer behandles, forarbejdes og transporteres i fødevare- og drikkevareindustrien. Løse levnedsmiddler som granulater, ris, korn, sukker eller kaffe transporteres i siloer og tanke. De generelle regler for fødevaretransport angiver blandt andet, at maden kun må transporteres i udpegede, markerede transportbeholdere, der er underlagt særlige hygiejnekrav. Trykluft bruges ofte til losning og kommer derfor i direkte kontakt med fødevaren. De tidligere mål for containerne vil blive ugyldiggjort, hvis trykluften er forurenet og derved resultere i forurening. Tør trykluft er også specielt vigtigt til tørre, løse levnedsmidler, fordi det ellers kan klumpe sig sammen.

Dette gælder ikke kun for råvarer, men mere til slutprodukterne i fremstillingsprocessen, der også skal overføres fra et procestrin til det næste.

Produktanbefalinger: DPM fugtighedssensorer, Metpoint monitorering, adsorptionstørrere
Fremstilling af levnedsmidler

Trykluft, der anvendes i fremstillings- og behandlingsprocesserne for levnedsmidler, skal altid være olie- og bakteriefri, da trykluften kommer i direkte kontakt med produktet. En trykluftbehandling er derfor påkrævet, f.eks. med et sterilt filter til direkte produktkontakt Da der ikke er nogen krav til overvågning af trykluften, er fabrikanterne ansvarlige. Kontinuerlig overvågning af trykluftkvaliteten garanterer processikkerheden og reducerer fejlproduktion. Dette kan let forekomme, fx i forbindelse med isproduktion, hvor trykluft blæses ind i ismassen for at gøre den mere cremeagtig. Hvis trykluften ikke har den nødvendige renhed, påvirkes isens konsistens negativt.

Trykluft anvendes også til nedkøling af bageriprodukter og chokolade, afblæsning af dej og chokoladerester, sprøjtning og glasering af dejbaserede produkter og til coating af kartoffelprodukter. Desuden kan trykluft bruges til rengøring, udblæsning af forme, til CIP rensning af produktionsanlæg eller til vask af frugt og grøntsager, hvor trykluften bliver ledt ind i vandet, så det bevæger sig og opnår bedre vaskeeffekt.

Produktanbefalinger: Metpoint monitorering, Clearpoint sterile filtre, Bekoblizz luftkøler
Fermentering

Mekaniske processer er ikke det eneste vigtige element i fødevarefremstilling. Bioteknologiske processer, såkaldte fermenteringsprocesser, er også vigtige. Denne proces forstyrres af fremmede organismer, som er vigtige at fjerne. De involverede materialer og anvendelsen skal derfor være sterile. Dette gælder selvfølgelig også for trykluften, hvor der anvendes sterile filtre. Trykluft anvendes f.eks. til ventilation i brygningsprocesser, til fremstilling af nitrogen eller til blanding og transport af gær under fermenteringsprocessen.

Produktanbefalinger: Metpoint monitorering, Clearpoint sterile filtre, Bekoblizz luftkøler

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.