Kvalitetskontrol og kvalitetssikring

- hvordan opnår man nul fejl i produktionen?

Kvalitetskontrol og inspektion i produktionen

Forudsætningen for høj produktkvalitet er, at man forstår sig på produktionsfejl såsom små afvigelser ved samling, hulrum efter støbning eller beskadiget overfladebehandling.

Løbende kvalitetskontrol er afgørende for at sikre, at produktionsparametrene er inden for de specificerede grænser, når man fremstiller produkter eller emner i høj kvalitet. Hvis kontrollen finder sted for sent i processen, risikerer man, at en hel produktionsserie ikke opfylder specifikationerne.

Hvordan kontrollerer man kvaliteten af de produkter, man producerer?

Manuel visuel kvalitetskontrol

Hvis produktkvalitet defineres af funktionalitet og æstetik, stiller det krav til produktets komponenter, materialer og deres overflader. Det kan være vanskeligt at systematisere kvalitetskontrol af overflader, så mange har indført manuel kvalitetskontrol, hvor operatører trænes i at udføre visuel kontrol.

Men det er svært at styre kvaliteten ved manuel visuel kontrol, da mange fejl skyldes variationer i materialer, udstyr eller processer. Derudover er manuel kontrol ressourcekrævende, så ofte bliver det nødvendigt at nøjes med stikprøvekontrol frem for fuld kontrol.

Automatiseret kvalitetskontrol

Automatiseret kvalitetskontrol kan afhjælpe nogle af disse udfordringer. Her erstattes subjektive vurderinger med en mere objektiv og digitaliseret proces. Resultatet er en mere ensartet og kontrolleret kvalitet, mens man får værdien i at monitorere og dokumentere kvalitetsparametrene.

Man får også gevinst ved at få registreret og kortlagt, hvordan kvaliteten varierer på en række parametre (f.eks. fejltyper, variationer i materialer/underleverandører mm.). Disse data kan give en indsigt og påpege mulige indsatsområder, der kan optimere produktionen og forbedre produktkvaliteten.

Dataindsamling med SMAC's aktuatorer

Uanset hvilken metode man benytter til analyse og fortolkning af data, kan en SMAC aktuator hjælpe i produktionen med at opsamle den data man skal bruge for at lave disse analyser.

De elektriske aktuatorer er meget velegnede til at øge antallet af målepunkter igennem produktionscyklussen hvis man har brug for det. 

SMAC tilbyder nøjagtighed og høj kvalitet - 100% automatiserede målinger

Uanset om I fremstiller små eller store emner og produkter, er pålidelighed og nøjagtighed forudsætninger for produktion i høj kvalitet.

SMAC’s high speed måle- og inspektionssystem hjælper jer med at sikre konstant høj produktkvalitet og undgå spild.

 • 100 % kritisk dimensionsmåling
 • Høj hastighed
 • Høj præcision
 • Programmerbar måling af kraft
 • Soft-Land Gentle touch Helt ned til 10g sub-mikron opløsning ned til 50 Nm (0,00005 mm)
 • Brugervenligt interface
 • Let tilgængelig variabel dataindsamling i realtid og feedback af måledata.

Teknisk sammenligning mellem LVDT og SMAC’s måleaktuatorer

FEATURE LVDT SMAC’S MÅLEAKTUATOR
Kraft (output) Kræver en fjeder eller luft. Ved fjeder er kraften bestemt af fjederhastigheden, ved trykluft kræves yderligere pneumatiske komponenter og manuel justering af lufttrykket for at ændre kraft. Kraften er programmerbar
Nøjagtighed Forbedres når afstanden falder. Er konstant gennem hele slaget.
Direct Drive Touch på overfladen, der måles Kræver mekanisk samling, ingen Direct Drive Touch Ingen mekanisk montering. Bruger Direct Drive Touch på den overflade, der måles, hvilket gør jobbet 100% nøjagtigt.
Trykluft De pneumatiske systemer gør kun lineær bevægelse mulig gennem mekanisk samling. SMAC’s måleaktuatorer er elektriske og kræver ikke trykluft.
Mekaniske justeringer Kræver lejlighedsvis genjustering, især hvis dele udskiftes Intet behov for justeringer. Kan nemt håndtere skift via tidligere programmerede parametre.
Genkalibrering Konstruktionen kræver konstant rekalibrering Intet behov for rekalibrering - ønskes det, er det en simpel opgave
Pneumatisk installationer Kræver mekanisk og pneumatisk samling. Dette er en hel-elektrisk løsning
Vedligeholdelse Behov for periodisk vedligeholdelse, udskiftning. Intet behov for periodisk vedligeholdelse.
Holdbarhed Tåler ikke sidebelastning eller stød. Kan let blive beskadiget. Har høj stivhed og bøsninger, der tåler sidebelastninger.

Automatisk måling af højde, længde, diameter, bredde, dybde og placering

Dataindsamling i realtid og feedback af måledata
 • 100% inspektion af de fremstillede dele ved produktionshastigheder.
 • Dataopsamling giver 100% sporbarhed af udførte inspektioner.
 • Soft-Landing funktionen forhindrer skader eller mærker på sarte emner.
 • Programmerbar og repeterbar kraft sikrer målingens gentagelighed.
 • I modsætning til kameraer og lasere påvirkes aktuatorer ikke af belysning, olie, tåge, røg, støv eller andre atmosfæriske forstyrrelser.
Populært valg inden for disse områder
 • Medicinal: samling af medicinsk udstyr og materialer.
 • Forbrugsvarer: kontakter/afbrydere, apparater, telefoner, batterier.
 • Elektronik: glas tykkelse, krumning, placering.
 • Biler: airbags, dørhåndtag og låse, brændstofindsprøjtning, blokeringsfri bremsning, emissioner, motor- og transmissionskomponenter, elektriske komponenter.

SMAC’s automatiske måleaktuatorer reducerer variationer og forbedrer din proces

Har du behov for
 • Fuld kontrol til at indstille dine målekrav
 • Præcision, nøjagtighed og repeterbarhed
 • Mikronpositionering
100% inspektion med submikrons nøjagtighed

SMAC målesystem giver hurtig måling af kraft, diametre/dybder og placeringer på submikrons nøjagtighed til kvalitetssikring. De kan programmeres med variabel kraft/forskydning og give datafeedback. Måleaktuatorer er nemme at installere og eliminerer problemer forbundet med de konventionelle pneumatiske løsninger. De reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger.

Programmerbar præcisionsmåling

Aktuatorerne giver ensartede målinger og opnår jævn og lav friktion over hele slaglængden. De kan håndtere højere sidebelastninger end de fleste LVDT’er.

De er kun 8 mm i højden og er nemme at installere. De eliminere problemer forbundet med konventionelle pneumatiske løsninger.

Funktioner
 • Langt bedre Gage R&R (repeterbarhed)
 • Soft-Land der finder og sporer overfladen og giver data feedback i realtid
 • Kan håndtere højere sidebelastninger end de fleste LVDT’er
 • Mere omkostningseffektiv end de fleste LVDT’er
 • Encoder opløsninger 1 eller 0,5 mikron
 • IP54-beskyttelse

SMAC’s målesystem giver kvalitetskontrol uden manuel betjening

Har du udfordringer med din traditionelle højdemåler?

Der kræves et vist niveau af færdigheder for at kunne bruge en traditionel højdemåler korrekt

 • alle dele måles oppefra og ned, hvor det til tider kan være lettere at måle delens funktioner vandret.
 • manuel nulstilling eller justering, hvor indikatoren skal flyttes med den ene hånd, mens man kæmper for at holde delen med den anden hånd.
 • der skal måske bankes lidt på måleuret, for at få en god aflæsning og aflæsningen er kun med 2 decimaler, hvilket kræver finesse af brugeren.
 • der er kommet mere komplekse digitale højdemålere på markedet, men de er dyre og sætter krav til teknisk kompetence.
Bliv fri for manuel betjening
 • SMAC’s måleværktøj har en lineær motor og derfor ingen tilbageslag for at påvirke målenøjagtighed og repeterbarhed.
 • Den eksklusive Soft-Land teknologi gør, at aktuatoren kan bevæge sig langsomt og forsigtigt møde den overflade, der skal måles. Derefter stoppe og endda påføre en ønsket tryk, der skal bruges under måling.
 • SMAC-måleværktøjet bruger en indbygget encoder med 1 mikron opløsning (3 decimaler).
 • Systemet kan måle både i lodret eller vandret orientering
 • Måledata kan automatisk uploades til dataenheder via standard seriel kommunikation.
 • Det brugervenlige interface gør, at der ikke kræves høj teknisk ekspertise.

Hvad er Soft-Land?

Soft-Land™ (blød landing) er et patenteret unikt software, der gør det muligt for en SMAC aktuator at “lande” blidt på en overflade med en programmeret kraft, helt ned til 10 g.

Soft-Land™ giver ekstremt nøjagtig registrering af produktets placering og dimensioner, hvilket især er nyttigt til håndtering af sarte eller små komponenter, som f.eks. medicinsk udstyr og elektroniske komponenter.

Soft-Land™ overvåger konstant positionen. Når kontakten med emnet er foretaget, ændres positionen indtil det forprogrammerede ønske er nået.

Dette resulterer i at genstande og forhindringer opdages og at aktuator-akslen opretholder positionen på komponentens overflade.

Egnet til

 • Måling af skrøbelige eller smidige materialer
 • Test af kontakter og materialer
 • Pick & Place af sarte genstande
 • Og mange, mange andre

Download white paper

Vores white paper om kvalitetskontrol giver indblik i, hvordan man effektivt kan kontrollere kvaliteten af de produkter man producerer. Vi præsenterer hvordan man nemt kan slippe for de manuelle visuelle stikprøvekontroller – og i stedet udføre automatiseret kvalitetskontrol hvad enten det er stikprøve- eller in-line kontroller.

Videoer af forskellige målinger

Målesystem

High-speed højdemåling

Måling af kritiske dele

Måling med Soft-Land

Multi-akse målinger

Måleapplikationer

Kvalitetskontrol applikationer

Vidste du at...

Moving coil aktuatorer er væsenligt mere sofistikerede end magnet- eller luftcylindre. Alle de variabler, der er involveret i arbejdet, er programmerbare. Så kraft, vandring og hastighed kan varieres efter behov. Aktuatorerne har også indbygget feedback, der kan rapportere om det ønskede arbejde er udført eller ej.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om kvalitetskontrol med dig. Udfyld nedenstående.