Love og regler til støjniveauer, når der blæses med trykluft

I Europa er støj på arbejdspladsen reguleret af EU, mens det i USA er reguleret af OSHA som er det føderale agentur, der er ansvarligt for gennemførelsen af arbejdsmiljølovgivningen i USA. Der er også lande, der har strengere nationale standarder end dem, der er fastsat i EU-direktiver eller fremlagt af OSHA.
EU-direktiv 2006/42/EF og OSHA-forskrift 1910.95

Omhandler “eksponering af erhvervsmæssig støj” og angiver hvilken støj der kan tillades på arbejdspladsen.

I henhold til EU-direktivet skal virksomheden opfylde kravet om det lavest mulige støjniveau i lyset af teknologiske fremskridt og mulighederne for at styre støj, især af støjkilden. Hvis de angivne retningslinjer overskrides, skal årsagen undersøges. En tidsplan for en handlingsplan skal formuleres og implementeres. Støjeksponering skal så vidt muligt reduceres i praksis under de angivne værdier.

Medarbejdere skal have tilstrækkelig information om de overskredne niveauer og de trufne foranstaltninger. Der skal også gives oplysninger om risikoen for høretab, som eksponering kan udgøre, og forpligtelsen til at bære høreværn.

Maskiner og teknisk udstyr skal udformes ud fra den seneste tekniske udvikling for at reducere støj. Det er derfor vigtigt at overvåge den teknologiske udvikling med hensyn til støjkontrol.
Støjreduktion direkte ved støjkilden er generelt den mest effektive og økonomiske løsning.

Ved bestemmelse af det laveste støjniveau, der er praktisk muligt, er det vigtigt at overveje de nyeste tekniske fremskridt og muligheder for at begrænse støj.

I henhold til EU-direktivet kan den tidligere henvisning til
den økonomiske gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse af støj ikke længere anvendes. Et mål med EU-direktivet er at forhindre virksomheder og lande i at øge deres
konkurrenceevne gennem et dårligt arbejdsmiljø.

Internationale og nationale bestemmelser

Næsten alle lovgivninger vedrørende støj på arbejdspladsen
definerer grænsen for det maksimale volumenniveau
mellem 85 og 90 dB(A) Leq i en otte timers eksponering.
Denne grænse er baseret på retningslinjerne i den international
standard ISO 1999: 1990.

Det europæiske direktiv 2003/10/EF om risikoen for udsættelse af støj på arbejdspladsen definerer grænseværdien som 87 dB(A) Leq på en otte timers dag.

OSHA indstiller den maksimale tilladte eksponeringsgrænse
(PEL) til 90 dB (A) for alle, der arbejder otte timer om dagen. Disse niveauer gælder for en udsvingsrate på 5 dB (A).

Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, New Zealand og
Spanien tillader 85 dB(A) Leq på en otte timers dag og en
udsvingsrate på 3 dB(A), mens UK fastsatte grænsen på 87
dB(A) i overensstemmelse med EF-direktivet fra 2005.

Hvis udsvingsraten er 3 dB(A), betyder det, at hvis lydniveauet stiger med 3 dB(A), er den tid, en person kan blive udsat for støjen, halveret.

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om automatik med dig. Udfyld nedenstående.