Farer ved at blæse med trykluft

Mange mennesker er uvidende om risikoen ved at blæse med trykluft. Det kan være svært at forstå, at luft kan være farlig. I sin oprindelige tilstand består trykluft af almindelig luft, men det er ikke længere regulær luft, når den er omdannet til trykluft. Trykluft har et højere tryk end almindelig atmosfærisk luft, hvilket betyder, at der er en række potentielle risici, hvis det håndteres forkert. Som hovedregel er der tre risici forbundet med at blæse med trykluft:
Den første risiko er en aeroembolisme
Aeroembolisme kan forekomme, hvis komprimeret luft kommer ind i blodbanen. Dette kan ske, hvis operatøren beslutter at bruge trykluft til at rengøre deres tøj og dermed blæser på sig selv eller en anden. Trykluft i blodbanen kan resultere i alvorlig skade med symptomer svarende til et hjerteanfald eller slagtilfælde. Ifølge OSHA kan kun sikre luftpistoler anvendes til blæsning til industrielle formål. Hvis denne regel overtrædes, risikerer virksomheden at få bøder og straffe.
Den anden risiko er høreskade

At blæse med trykluft kan resultere i forhøjede støjniveauer, der kan være
skadelige for både operatøren og de omgivende personer og resultere i
høreskader og tinnitus. Skaden kan forekomme gradvist, og det kan være
vanskeligt at bestemme, hvornår og hvordan høreproblemerne udviklede
sig. OSHAs forskrifter anviser også det godkendte støjniveau på en arbejdsplads.

Den tredje er øjen- og kropsskader
Der anvendes ofte trykluft til rengøring. Dette kan indebære en sikkerhedsrisiko, fordi mindre partikler og støv kan hoppe tilbage mod operatøren. Det kan virke harmløst, men de fleste mennesker, der har oplevet det siger, at det minder om at have sand eller øjenvipper i øjet. Øjnene er meget følsomme, og selv små partikler kan skabe meget skade, hvilket også kan føre til nedsat syn og i værste fald blindhed.

Vælg den rigtige luftdyse

Der er flere ting du skal være opmærksom på, når du vælger luftdyse, luftpistol eller luftkniv:
1. Blæsekraft

Det er yderst vigtigt at vælge den rigtige blæsekraft, da man ikke vil være i stand til at udføre opgaven med en for lav kraft mens en overdimensioneret kraft ikke sikrer optimal anvendelse af teknologien.

Dimensioner

I visse tilfælde vil dysens størrelse være af afgørende betydning, som f.eks. i tilfælde, hvor indbygningsmålene er begrænsede.

2. Blæse mønster

Alt afhængig af hvilken type opgave dysen skal udføre, vælges en af de nedenstående blæsemønstre:

Flad: Genererer en bred luftstrøm

Bred: Genererer en stor konisk luftstrøm

Koncentreret: Genererer en koncentreret og centreret luftstrøm

Laval: Genererer en kernestråle med overlydshastighed, som er omgivet af et lag af beskyttende luft

Diverse: Atypiske blæsemønstre som f.eks. tilbageblæsning, spredt etc.

3. Materiale

Valget af dysemateriale afgøres af temperatur, graden af slidtage som dysen udsættes for, korrosion etc.

Zink: Velegnet til applikationer hvor temperaturen er lav og hvor dysen udsættes for minimal slidtage. Fra -20˚C til +70˚C

Rustfrit stål: Kan modstå høje temperaturer, slidtage, aggressive og korrosive miljøer. Lever op til strenge hygiejne krav. Fra -20˚C til + 400˚C

Aluminium: Fra -20° til +150°C

PEEK: Blød kontaktflade, men kan modstå høje temperaturer. Maks. temperatur 260°C

Zytel: Et avanceret glasfiberforstærket polyamid
med god ydeevne i form af fugt, temperatur og kemisk miljø. Maks. temperatur 180°C

EPDM: Minimerer risikoen for ridser under blæsning med trykluft. Maks. temperatur 70°C

10 sandheder om at blæse sikkert med trykluft

Ønsker man at blæse sikkert med trykluft, vil man støde på mange myter og misforståelser. Vi har her samlet 10 sandheder om afblæsning ved brug af trykluft.

Guidelines til at blæse med trykluft

For at beskytte dig selv og andre, når du bruger trykluft, skal du følge disse retningslinjer:

1. Peg aldrig en luftslange eller luftpistol mod nogen, hverken for sjov eller for at blæse snavs væk fra tøj eller krop.

2. Brug altid personlig beskyttelse, f.eks. beskyttelsesbriller, når du rengør med trykluft

3. Ved rengøring af værktøjet, maskinen eller arbejdsstedet skal du bruge en sikker luftpistol med en luftdyse, der opfylder OSHA-kravene. Anbring en beskyttende skærm rundt om på arbejdspladsen, eller se omhyggeligt efter,
at ingen andre er i nærheden.

4. Kontroller luftslangerne regelmæssigt for beskadigelse eller lækage. Fjern straks en defekt slange. En slange, der går i stykker under tryk, vil løsne sig
og bølge rundt helt ukontrolleret.

5. Inden du kobler en slange fra trykluftsystemet, skal du lukke for trykluften i nærmeste lukkeventil og dræne den resterende luft fra systemet.

6. Kontroller stik og slangeklemmer, så alt er sikkert fastgjort. Undgå at bruge en skruetrækkere til at spænde. Brug en skruenøgle eller din hånd. Hold på slangen og luftpistolen, når trykluften tændes igen.

7. Stop aldrig luftstrømmen ved at bøje slangen, brug altid afbryderen. Åben altid ventilen forsigtigt for at registrere eventuelle defekte forbindelser.

8. Undgå at lade luftslangerne ligge på gulvet, hvor nogen kan falde over dem, eller hvor de kan blive beskadiget af køretøjer, døre eller værktøjer. Hvis det er muligt skal lufttilførsel og slanger trækkes i lofthøjde.

9. Husk altid at behandle trykluft og beslægtede komponenter som professionelle værktøjer. Det er noget der letter dit arbejde, men kun hvis
det håndteres korrekt og sikkert.

Love og regler til lyd- og støjniveauer, når der blæses med trykluft

Der er forskellige regler for niveauet af støj tilladt på arbejdspladsen. I Europa er støj på arbejdspladsen reguleret af EU, mens det i USA er reguleret af OSHA som er det føderale agentur, der er ansvarligt for gennemførelsen af arbejdsmiljølovgivningen i USA. Der er også lande, der har strengere nationale standarder end dem, der er fastsat i EU-direktiver eller fremlagt af OSHA.

Minimer støjen på arbejdspladsen

Mange arbejdspladser er i dag alt for støjende, men støj og høje lydniveauer kan forårsage høretab og tinnitus blandt medarbejderne.

Høretab kan ikke helbredes, og de mennesker, der bliver ramt, skal leve med konsekvenserne i resten af deres liv. Støj er ofte anerkendt som et af vores største arbejdsmiljøproblemer.

At vælge den rigtige blæseteknik kan kraftigt reducerer støjniveauet

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.

Ønsker du besøg eller vil du holde mødet digitalt?

Uanset dit valg, taler vi gerne om automatik med dig. Udfyld nedenstående.