Ændrede regler om recirkulation

Den 1. juli 2023 får vi lov til at lave udsugning fra maskiner uden at lede varme med ud

I mange år har de danske arbejdsmiljøregler om udsugning og ventilation været dyrere at leve op til end nabolandenes regler. Og det endda uden at det havde en god effekt på det danske arbejdsmiljø – tværtimod…

I Danmark har det været forbudt at genbruge luften fra udsugningen på industriens arbejdspladser. Luften fra udsugningen skulle føres ud i det fri og erstattes af luft fra omgivelserne, der så suges ind og opvarmes.

Og det har sikkert været fornuftigt dengang reglerne blev indført, men man har i flere år haft filtre, der kan rense luften så godt, at den ofte er renere end den luft, man kan suge ind udefra. Det har andre EU lande for længst taget konsekvensen af, blandt andet i Sverige hvor man længe har genbrugt den rensede luft og samtidig har overholdt grænseværdierne for sundhedsskadelige stoffer med en sikker margin.

Dyrere for danske virksomheder

Det har altså i årevis været dyrere for danske virksomheder at skabe ren luft og fuld sikkerhed for medarbejderne uden at løsningen har været bedre. Man har kort sagt skulle suge varm luft ud og derefter spæde op med kold luft udefra – det koster ekstra energi til opvarmning og forøger udledningen af CO2.

Men danske virksomheder får altså nu mulighed for at mindske deres energiforbrug ved at genanvende udsuget luft, når luften er renset effektivt. Der kan nu gøres brug af den effektive filterteknologi, der er billigere og sikrer miljø og medarbejdere bedre, uden at føre opvarmet luft ud af rummene.

Recirkulation og genanvendelse af den udsugede luft skal ske forsvarligt

Der er betingelser i de nye regel-ændringer, hvor hovedoverskrifterne er:

  • Recirkulation og genanvendelse af den rensede luft skal være forsvarlig og bibeholde det nuværende niveau for beskyttelse.
  • Virksomheden til enhver tid skal kunne godtgøre, at den udsugede luft bliver renset effektivt.
  • Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft.

Vores nye olietågefilter A•erity lever fuldt ud op til de ændrede regler

A•erity er en ny, kraftfuld filterenhed med avanceret filterteknologi, der garanterer ren luft i mindst 8.760 driftstimer.

  • A•erity optimerer dit energiforbrug og minimerer dit CO2 aftryk
  • Med A•erity er luften altid 99,95 % fri for skadelige partikler
  • Modulopbyggede enheder, der kan tilpasses alle produktioner og maskiner.
  • A•erity kan designes til specifikke filtreringsopgaver
  • Digital løsning, der giver dig fuld kontrol over luftkvaliteten
  • Giver besked, når det fx er tid til at tømme olietanken eller planlægge næste filterskift
  • Den opfangede olie kan bortskaffes eller genbruges i maskinen

BRUG FOR HJÆLP?

Kontakt os på 4656 4343

Vi hedder Kjeld, Ole og Niels og vi sidder klar til at hjælpe uanset hvilken løsning, du har behov for.