Med Bekomat bliver du fri for kondensat i trykluften

Kondensat er små dråber, der har stor indflydelse på produktionen

kondensatdraenProduktion af trykluft danner uvægerligt kondensat, der næsten altid indeholder olierester og andre snavspartikler, som kan skade dine trykluftanlæg. Derfor bør kondensat fjernes!

Kondensat dræning 
Kondensat er ikke noget, der udskilles i samme mængde hele tiden, derfor er vores kondensatdræn niveauregulerende, hvilket vil sige, at de selv afpasser mængden af kondensat, der skal drænes. Den intelligente elektronik gør, at drænet minimerer trykluftforbruget, energiforbruget og dermed omkostningerne.

Med kondensatdrænet kan du problemfrit tømme din tryklufttank for kondensat og dermed forbedre levetiden på dine maskiner. En sensor registrerer mængden af kondensat og tilpasser automatisk tømning af tanken uden tab af trykluft og med et minimalt energiforbrug. Dette gør løsningen langsigtet og mere økonomisk end en magnetventil med timer.

Se mere om vores løsninger inden for kondensat dræning med Bekomat her

OVERHOLDER DU KRAVENE TIL FORURENET SPILDEVAND?

Kondensat behandling
OwamatVi tilbyder effektiv olie-vand separation, der sker direkte ved kilden. Öwamat giver en mere økonomisk løsning til en miljøvenlig kondensatbehandling. Det forarbejdede kondensat fra separationssystemet kan udledes direkte som renset vand i kloaksystemet.

Trykluftkondensat består ofte af 99% vand og 1% olie. Derfor er on-site behandling af det olieholdige kondensat ved hjælp af vores olie-vand separationssystemer altid gunstigere end den omkostningstunge bortskaffelse.

Se mere om vores løsninger inden for kondensat behandling med Öwamat her