3.24: Vakuum regulatorer

Disse enheder styrer vakuumniveauet og holder det konstant ved den forudindstillede værdi (sekundært vakuum) uanset netværks strømningshastighed og udsving i vakuumniveau (primært vakuum).

De fungerer ved membranstempel og udnytter trykforskellen mellem det sekundære vakuum og det atmosfæriske tryk. Vakuumniveauet justeres manuelt ved at dreje skruen med uret for at øge den og mod uret for at mindske den.

De egner sig især til centraliserede anlæg, hvor hvert udløb uanset vakuumniveau kan justeres inden for denne værdi. Desuden er de nødvendige, når arbejdsvakuumet skal være lavere end det primære vakuum.

Tekniske specifikationer
– Funktion: membran-stempelregulator
– Justerbart driftstryk: fra 800 til 1 mbar abs.
– Gennemstrømningshastighed: fra 2 til 160 m3/t.
– Stuetemperatur: fra -10 til +80°C
– Installationsposition: enhver

Produktkoder: 110110 110210 110310 110410 110510 110610

Download produktark

3.24: Vakuum regulatorer