A•monitor (tilbehør)

A•monitor kit til A•mist og A•smoke
A•monitor stand-alone eftermonteringskit kan bruges, når filterenheden er placeret i en position, hvor det er svært at se indikationerne fra det indbyggede manometer. A•monitor kittet kan placeres på en mere passende højde, tæt på operatøren, der så nemt har et overblik.

Indeholder funktioner som:
• Trykfalds-indikationer for de enkelte filtertrin
• Tæller der viser, hvor mange timer filterenheden har været i brug
• Filter-alarm der viser, hvornår en filter-kassette kræver opmærksomhed
• Alarm-udgang til fjernovervågning, f.eks til en central servicedesk