Spoler til Goyen ventiler: Q serie

Q serie QD, Q2, QT2, QF, QR
Spolestørrelse svarer til ventilens partsnummer

Download produktark

Spoler til Goyen ventiler: Q serie