Filtermist S-serie

S-serien
Ultra-kompakt olietågefanger
Op til 800 m3/t

F Monitor
Overvågningssystemet bruger farvede advarselslamper til at advare når en olietågeudskiller skal serviceres eller hvis filtrene er blokeret.

Download produktark

Specifikationer

Teknisk tegning

Hvorfor anvende en Filtermist?

I modsætning til andre lande er det forbudt i Danmark at genbruge den filtrerede luft direkte fra maskinværktøjet. Dvs. luften må ikke recirkuleres, men skal føres helt ud af lokalet ved hjælp af et udsugningssystem evt. via en varmeveksler.

Ved at montere en Filtermist mellem maskinen og ventilationssystemet kan man opnå følgende:

* Man undgår, at olien kommer ud i rørsystemerne og dermed forebygges den store brandfare olien ellers udgør.
* Man sparer udgifter til bekostelige rensninger og vedligeholdelse af rørsystemerne.
* Man får en bedre effektfaktor på varmegenindvindingssystemet.
* Besparelse på køle- og smøremidler, idet Filtermist returnerer kølevæsken til maskinen.
* Nedsættelse af lufthastigheden i udsugningssystemet da der ikke længere er oliepartikler, der skal holdes svævende.
* Reducerer lugtgener.

Hvordan virker den?

Filtermist er konstrueret som en selvrensende centrifuge uden filtermedium, gitre eller plader. Grundlæggende består den af en ståltromle, som roterer ved høj hastighed inde i en cylinderformet kasse. Der genereres et sug, som trækker den forurenede luft ind i den ene ende og sender den renset ud i den anden.

Oliepartiklerne fjernes

Oliepartiklerne fjernes, når luften passerer gennem centrifugen, hvori der er monteret stålblade/vinger, der stikker 90° ud fra tromlens inderside, hvor de rammer partiklerne med stor hastighed.

Olieaerosoler koalisere

Olieaerosoler, som generelt ligger i størrelsesforholdet 0,5µ og 5µ, rammes af bladene med en hastighed på omkring 60 m/sekund, hvilket får dem til at koalisere og af centrifugalkraften presses ud på indersiden af kassen, hvorfra de ledes gennem et rør til opsamling og genbrug.