Bæredygtig drift

Lever I op til FN’s verdensmål?

Vores produkter til udsugning af olietåge, olierøg og støv hjælper dig med at leve op til verdensmål 7, 9 og 12, der omhandler bæredygtig industri og ansvarlig produktion.

Vi hjælper dig med at tage luftkvaliteten i din produktion alvorligt. Vi bidrager med en ekstern vurdering af risici for dårlig luftkvalitet i din produktion, fortager målinger, og tilbyder det produkt der sikrer den bedst mulige luftkvalitet med den længste levetid.

Udover det, kan du altid trække på vores erfaringer, på brugen af produktet så vi sammen sikrer, at det fungerer bedst. Hvis uheldet skulle være ude, og produktet ikke leverer som det skal, står vi naturligvis også klar med udredning af problemet og en leverandør i ryggen, hvis vores viden kommer til kort.

Vi har arbejdet med luftkvalitet i produktionen siden midt halvfemserne, hvor Arbejdstilsynet satte gang i kontrol i industrien. Vi har været med på løsninger til de mest forurenede produktionsmiljøer f.eks. hos Danfoss og sågar på asfaltfabrikken Pankas, så vi ved hvad det drejer sig om. Så hvis du vil have luftkvalitet dine kollegaer trygt kan gå rundt i et helt arbejdsliv og et produkt i verdensklasse, så lad os kigge på det.