Indledende målinger

Måling af partikelkoncentration i luften

Har I den rigtige løsning til jeres udsugning, så I overholder miljøkravet for udledning på maks. 1mg/m3?
Vi bistår med at foretage målinger af jeres partikel-koncentration under en igangværende produktion, så I får et korrekt øjebliksbillede. Målingen giver jer et indblik i, hvor forurenet luften er, og hvilken type forurening I har at gøre med. Er det olietåge eller olierøg?

Afhængigt af processen er der nogle muligheder, når det kommer til genbrug. Olien kan indsamles og eventuelt genanvendes i maskinen. Den filtrerede opvarmede luft kan via varmeveksler bruges til opvarmning.

Vi finder i fællesskab et egnet filter til jeres maskiner og tilpasser installationen til forholdene i jeres lokaler og til de serviceintervaller, der er mest bekvemme for jer.

Måling af statisk elektricitet

Det første trin i kontrol af statisk elektricitet er at bestemme, hvor i processen de statiske ladninger genereres. Mange gange vil en statisk ladning opstå lige der, hvor kontakt, separation eller friktion forekommer i din proces.

Vi kan bistå med at foretage målingerne og når kilden til statisk elektricitet er identificeret, skal du overveje at eliminere, minimere eller behandle kilden, der genererer ladningen. Det er dog ikke altid muligt at eliminere kilderne til statisk opladning og i de tilfælde er ioniseringsbehandling påkrævet.